Opleiding "Werken met conceptueel denkers"

Elkaar-niet-snappen6 hele dagen - voor professionals

Deze opleiding bestaat uit:

 • een intakegesprek van 1,5 uur;
 • een training van 4 aaneengesloten dagen;
 • het bijwonen van en reflecteren op de 1-daagse workshop "Omgaan met Faalangst";
 • een terugkomdag na 2 maanden waarin alle vragen en ervaringen tot dan toe worden behandeld.

Dit is een opleiding voor professionals die nu al met diverse soorten conceptueel denkers werken en meer tools in handen willen hebben om snel en effectief resultaten te boeken in de begeleiding conceptueel denkers.

Inhoud van de opleiding:

 • wat is conceptueel denken en hoe werkt het rechter brein;
 • hoe verhoudt conceptueel denken zich tot het lijndenken;
 • faalangst en conceptueel denken: dynamieken en oplossingen, waarbij ook de eigen stress en faalangst verminderd zal worden;
 • comorbiditeit bij dyslexie, hoogbegaafdheid, ADD, ADHD, hooggevoeligheid en autisme;
 • handvatten en alternatieve strategieën voor: lezen, schrijven, leren, reproduceren van tekst en verwerken van informatie;
 • orde- en timemanagement;
 • conflicthantering;
 • communiceren en presenteren;
 • de kwaliteiten van de conceptueel denker m.b.v. de Meervoudige Intelligentietest van Gardner en het kernkwaliteitenkwadrant van Offman.

Resultaten:

Na afloop van de opleiding kun je:

 • conceptueel denkers inzicht geven in wat conceptueel denken is en welke gevolgen dit heeft in het dagelijks leven;
 • hen begeleiden bij het acceptatieproces en het opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • vanuit eigen ervaring oefeningen en tips meegeven over hoe meer in balans te komen;
 • conceptueel denkers helpen zich meer op hun eigen kwaliteiten te richten en hoe die in te zetten in school, studie of werk. conceptueel denken wordt dan minder als een last ervaren;
 • helpen met het verminderen van faalangst, uitstelgedrag en prestatiedrang, mede vanuit je eigen ervaring daarmee;
 • conceptueel denkers alternatieve manieren van lezen, schrijven, reproduceren en werken aanleren waardoor zij effectiever kunnen functioneren op school, in hun studie of in hun werk;
 • uitleggen vanuit de theorie en de praktijk hoe deze alternatieve strategieën passen bij hun andere manier van informatie verwerken.

Na afloop van de 6 daagse training ontvangt u een getuigenverklaring.

Meer informatie en/of een vrijblijvende offerte aanvragen

Voor wie?

Deze opleiding is heel geschikt voor:

 • remedial teachers;
 • psychologen;
 • orthopedagogen;
 • logopedisten;
 • onderwijzers, docenten, mentoren;
 • arbo-artsen;
 • en iedereen die regelmatig en beroepsmatig met conceptueel denkers werkt.

Reacties van deelnemers:

Anne-Marie Hartmann, voormalig docente Engels en dyslexiecoach in Meppel:

Inmiddels heb ik veel bijscholing gedaan voor mijn eigen praktijk, maar deze opleiding heeft een basis gelegd en daardoor is voor mij het balletje gaan rollen. Alles kwam er samen. Het heeft mij veel begrip en kennis gebracht over verschillende manieren van denken en wat de rol van faalangst hierin is. Hierdoor kan ik de oorzaak waardoor kinderen en jongeren vastlopen goed in kaart brengen en ze echt verder helpen. Door de opleiding ben ik mijzelf ook beter gaan begrijpen en gebruik ik mijn eigen ervaringen als voorbeeld voor kinderen en jongeren zodat ze zichzelf kunnen waarderen in wie ze zijn en hoe ze iets aanpakken.”

Ingrid Schorsch, HBO-psycholoog en dyslexiecoach in Sittard:

De opleiding bij Dynamika is intensief, leerzaam en inspirerend tegelijk. Dit komt ook doordat ik nieuwe technieken heb geleerd die ik als dyslecticus voor mezelf kan gebruiken. De snelle effecten van (visualisatie)oefeningen, oefeningen in snellezen en mind-mappen, zijn direct waarneembaar. Ik heb vele inzichten over dyslexie opgedaan en heb de nodige handvatten gekregen. Het meest opvallende is de zeer concrete aanpak met feedback op je eigen gedrag, waar je direct mee aan de slag kunt.
In mijn eigen coachpraktijk heb Ik al vele klanten mogen helpen. Het is fantastisch als iemand al na één gesprek thuis kan uitleggen hoe het dyslectische brein werkt en hierdoor begrip krijgt voor zijn dyslexie. Ook de verwondering op het gezicht van een klant als hij meer dan 2x zo snel gelezen heeft als bij de eerste poging, is erg mooi. Juist het visueel maken van de achterliggende problematiek, daar actief mee bezig zijn, levert veel inzicht en resultaat op. Er is niets mooiers dan weer iemand met een ‘big smile’ de deur uit te zien gaan! Het enige dat jammer is, is dat ik deze stap niet eerder heb gezet."

Wil je een intakegesprek?

Een intakegesprek is  een uitstekende manier om nader kennis te maken met ons en de opleiding:

Meer informatie

De opleiding is in veel vakgebieden inzetbaar!

De meeste deelnemers aan onze opleiding hebben daarna een eigen praktijk als neurodiversiteits- of dyslexiecoach gestart en zijn het meest zichtbaar, zoals Mirjam en Anne-Marie. Zij vertellen hoe zij met ouders, kinderen en jongeren werken in podcast nr. 62 en 64.

Inmiddels zijn er ook docenten in het onderwijs en hulpverleners in de GGZ die de opleiding hebben gedaan en veel positieve resultaten van hun nieuwe benadering zien, zoals Elizabeth (nr. 38)! Sinds zij neurodiversiteit expliciet in haar coaching meeneemt, gaan al haar afspraken met klanten door. Daarvoor was de opkomst gemiddeld 33%.

In deze podcast vertellen zij daarover:

Beluister meer podcasts op deze pagina!