Workshop: Conceptueel denkers op de werkvloer

Hoe herkent u mensen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme en hoogbegaafdheid en hoe zet u hen effectief in?

 

Een workshop voor teamleiders, HRM-adviseurs en anderen belast met de begeleiding van medewerkers.

 

Deze workshop kan zowel op locatie als online gegeven worden via Video-Apps.

 

Introductie

Bent u als teamleider, HRM-adviseur of op een andere manier belast met het begeleiden van medewerkers en wilt u beter snappen waarom bepaalde medewerkers:

Vaker in conflict geraken?
Met hun werkzaamheden vast komen te zitten?
Meer last van stress hebben?
Niet goed begrepen worden door uzelf of door hun collega’s? 
Een andere aanpak hebben dan uzelf of hun collega’s?

Wilt u weten hoe u hen beter op de werkvloer kunt inzetten? Meld u dan aan voor deze workshop!

 

Benodigde voorkennis

Geen

Doelen

Na de workshop bent u beter in staat om:

Een medewerker met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme en/of hoogbegaafdheid te herkennen en heeft u meer tools om een gesprek daarover te beginnen;
De dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme en/of hoogbegaafdheid bespreekbaar maken, uit te leggen hoe het conceptuele denken werkt en in overleg in te schatten wat medewerkers nodig hebben;
Stress, faalangst, prestatiedrang of uitstelgedrag in relatie met het conceptuele denken te brengen en dit bespreekbaar te maken bij de medewerker;
De medewerker beter aan te spreken op zijn/haar kwaliteiten en te kijken hoe diens functie daarop aan te passen is.

 

Meer informatie over dit traject, vind je op onze website: www.geniaaloprechts.nl

 

Programma

Deze workshop heeft het volgende basisuitgangspunt:

De verschillende labels zijn geen stoornissen, maar vallen onder het fenomeen ‘neurodiversiteit’.

Mensen zijn van nature verschillend in bijvoorbeeld haarkleur, lichaamsbouw, huidskleur, handvoorkeur, intelligentie, talenten en zwakheden. Dat is allemaal evolutionair en genetisch bepaald en draagt bij aan het voortbestaan van de mens vanuit het idee dat diversiteit vooruitgang geeft. In dat perspectief gezien is het logisch dat mensen ook op neurologisch vlak van elkaar verschillen: verschillende breinen die anders bedraad en gevormd zijn. Dat heeft als resultaat verschillende denkstijlen en manieren om informatie te verwerken. De meeste mensen zijn lijndenkers, hebben een voorkeur in het denken vanuit de linkerhersenhelft. Conceptueel denkers zijn in de minderheid en hebben vooral een voorkeur voor de rechterhersenhelft.

Dit uitgangspunt biedt de basis voor een positieve benadering van de eventuele problemen van neurodiverse medewerkers.

 

Inhoud:

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Neurodiversiteit, wat is dat?
Het conceptuele denken, hoe werkt dat en de kenmerken daarvan;
Verschillen tussen lijndenkers en conceptuele denkers;
Symptomen van conceptuele denkers leren herkennen bij medewerkers/collega's;
Een korte definitie en belangrijkste kenmerken van de diverse labels;
Stress, faalangst, uitstelgedrag en perfectionisme: vaak gevolgen van een traumatische schoolcarrière;
Wat doet stress met het brein van conceptuele denkers?
De voordelen, kwaliteiten en talenten van conceptueel denkers;
Handvatten, strategieën en tips om conceptueel denkende  medewerkers te kunnen begeleiden;
Mogelijke vervolgtrajecten voor de medewerker;
Vragen n.a.v. ingebrachte casuïstiek.

 

Programma:

Lezing van 1 uur m.b.v. een Powerpoint presentatie.
Mogelijkheid tot het stellen van vragen:  45 minuten.
Pauze: 15 minuten.
Praktische handvatten in het begeleiden en aansturen van conceptueel denkende medewerkers m.b.v. een Powerpoint presentatie: 1 uur.
Casussen bespreken die deelnemers inbrengen: 1 uur.
Indien er te weinig vragen/casussen zijn, kan nog een kleine inleiding van 30 minuten gegeven over communiceren of kan een “Dyslexie-experience” gegeven worden.

 

Opmerking

Het aantal deelnemers dient minimaal 3 mensen te zijn.

 

Heeft u vragen over deze workshop? Neem dan contact op met Dynamika: Tel. 020 - 639 10 99 of kijk op de website: www.geniaaloprechts.nl

 

Examen

Geen

Studiemateriaal

U ontvangt een pdf-file met de presentatie en een studiemap met informatie over:

neurodiversiteit;
het conceptuele denken en de kenmerken daarvan;
een korte definitie en belangrijkste kenmerken van de diverse labels;
stress, faalangst, uitstelgedrag en perfectionisme;
artikelen over conceptueel denken;
de kwaliteiten en talenten van conceptueel denkers;
mogelijke vervolgtrajecten voor de medewerker.

 

Indien de workshop online gegeven wordt, zal dit materiaal als pdf aan de diverse deelnemers worden toegezonden.

 

Duur in tijd

1 dagdeel van 4 uur.

 

Niveau

MBO / HBO / Universitair (gemixt)

 

Doelgroep

Teamleiders, HRM-adviseurs, staffunctionarissen en anderen die belast zijn met de begeleiding van medewerkers.

Met name wanneer u denkt of vermoedt dat problemen die een medewerker op de werkvloer voortkomen uit bekendheid met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme en hoogbegaafdheid, is deze workshop interessant om te volgen. Ook wanneer u in het algemeen meer over deze fenomenen en neurodiversiteit wilt weten, geeft deze workshop de benodigde informatie.

 

Locaties

Online via een Videobellen App.

 

De workshop kan op een locatie van de Belastingdienst zelf worden gegeven.

 

Onze trainers komen uit Amsterdam, Sittard, Assen, Utrecht of Eindhoven (dit is nog even onder voorbehoud, Amsterdam en Utrecht is zeker).

 

Een dergelijke workshop is ook een goede mogelijkheid om de trainers uit onze netwerkorganisatie beter te leren kennen.