Individuele coaching

Wij bieden verschillende soorten individuele coaching voor (jong)volwassenen, studenten en scholieren die conceptueel denkers zijn:

  • Gesprekken duren doorgaans 1,5 uur;
  • je kunt alleen, maar ook met je leidinggevende, partner, ouder(s), kind of kinderen komen;
  • betalen: per gesprek of een heel traject van 12 gesprekken;
  • frequentie van gesprekken in overleg.

Verhaal van een deelneemster:

Vrouw, 49 jaar, oorspronkelijk uit Polen afkomstig, Universitair opgeleid en dyslectisch (na 5 coachsessies en 2 faalangstsessies):

Nu kan ik mijn dyslexie accepteren en kan ik zien dat ik juist door mijn dyslexie zo ver gekomen ben. Ik wilde zo graag voldoen aan de taalstandaard die mijn collega's hebben. Mijn Nederlands is nog steeds erg slecht, ook al woon ik nu 20 jaar in Nederland.  Ik ben exact opgeleid, heb altijd met computers gewerkt en daarin kan ik heel goed met mijn collega's mee. Sterker nog, ik zie veel dingen anders dan dat zij ze zien en kan daardoor met nieuwe en betere oplossingen komen.

Nu kan ik mijn meerwaarde in mijn werk zien. Ik denk niet langer dat ik moet stoppen met mijn werk omdat mijn taal zo slecht is. Ik ben blij dat ik hulp ben gaan zoeken op mijn dyslexie en kan nu mijn zoon ook beter helpen met zijn dyslexie.

Ik lees bijna nooit Nederlandse boeken, ook geen fictie. Nu heb ik dan toch het boek "Dyslexie: stoornis of intelligentie" in een keer uitgelezen. Het ging eigenlijk heel gemakkelijk en ik snapte meteen wat er stond. Ik hoefde er zelfs geen woordenboek bij te halen. Als ik dat boek zou hebben gelezen voor de coaching, zou ik hebben bedacht dat het boek niet over mij gaat. Maar nu kan ik dat wel zeggen: het gaat over mij en ik denk als dyslecticus anders dan anderen en dat is goed."

Veel klanten hebben dit boek al gelezen!

en vonden het een geweldig en gemakkelijk leesbaar boek:

Boek stoornis of intelligentie

Zie ook de reacties op de pagina van het boek "Dyslexie: stoornis of intelligentie!"

Bijna overal waar in het boek dyslexie staat, kun je ook ADHD, ADD, dyscalculie, hoogbegaafdheid of autisme lezen. Zeker wanneer het gaat over de manier van denken die daarbij hoort. Sowieso zijn alle oefeningen in het boek voor alle conceptueel denkers handig om te doen. Je krijgt daarmee handvatten om effectiever te werken die je doorgaans niet op school leert en die passen bij jouw manier van denken.

Boek bestellen