website element

Links en Rechts denken in het brein

Hoe werkt een conceptueel denkend brein?

Mensen die in concepten denken verwerken informatie in hun hersenen anders dan de meeste mensen. Onder conceptueel denkers vallen onder andere mensen met AD(H)D, autisme, dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid.

Conceptueel denkers denken anders. De meerderheid van de mensen denkt vooral met de linker hersenhelft, conceptueel denkers denken vooral met hun rechter hersenhelft. Dat levert een andere denkwijze en leerstijl op, die wij het conceptuele denken noemen. Deze visie heeft haar bedding in de theorievorming over het beelddenken, hebben wij ontwikkeld door jarenlang volwassenen met dyslexie te coachen (meer dan 1000!) die zich allemaal in het conceptuele denken herkennen en wordt bevestigd door diverse Amerikaanse onderzoeken en wetenschappers.

Denken via vooral de rechterhersenhelft

Het is algemeen bekend dat we in de organisatie van ons lichaam een voorkeurshand hebben, een dominante voet hebben en dat er zelfs bij onze ogen en oren een duidelijke voorkeur bestaat voor links of rechts. Dat dit in onze denkprocessen ook zo is georganiseerd, is veel minder bekend.

Bij conceptueel denkers is de rechterhersenhelft dominant in het denken, in het verwerken en reproduceren van informatie. Deze manier van denken en informatie verwerken wordt dan ook gekenmerkt door de specifieke eigenschappen van die rechter hersenhelft. Zo zijn conceptueel denkers goed in het leggen van verbanden, in het bedenken van oplossingen voor complexe problemen, in creatief denken, in het verzinnen van nieuwe dingen. Iemand die in concepten denkt, heeft volgens ons ook een natuurlijke zwakte voor het routinematige werken, het werken met details en herhalingen, net zoals andere mensen bijvoorbeeld moeite hebben met tekenen, muziek of je voorstellingsvermogen gebruiken. Alleen valt dat vaak minder op in onze talige maatschappij, die op routine is gebasseerd.

Niet alle conceptueel denkers zijn dyslectischhoogbegaafdheid of hebben dyscalculie, ADHD, ADD of autisme. Andersom geldt dat wel. 

Wat doen de beide hersenhelften?

De rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:
Rechter hersenhelft klein

 • onze verbeelding;

 • van groot naar klein werken/kijken

 • ruimtelijke oriëntatie;

 • de intuïtie en het onderbewustzijn;

 • onze creativiteit en ritme;

 • empathisch zijn;

 • het leggen van verbanden;

 • meerdere dingen tegelijk kunnen doen;

 • het snel kunnen scannen en verwerken van informatie;

 • op overeenkomsten letten;

 • kunnen improviseren;

 • met een groothoeklens kijken.

De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:

Linker hersenhelft klein

 • de taal;

 • van klein naar groot werken/kijken

 • logisch redeneren;

 • het analyseren van situaties;

 • systematiek aanbrengen;

 • het stap voor stap iets aanpakken;

 • het aanbrengen van routine in dagelijkse vaardigheden;

 • omgaan met cijfers;

 • op de verschillen letten en gericht zijn op details;

 • precies en geordend zijn;

 • onderdelen zien;

 • kijken met een telelens.

Lijndenken of lineair denken

Veel mensen denken dat de ander op dezelfde manier denkt als zijzelf doen. "Dat is toch logisch!", wordt er dan gezegd. Veel van de misverstanden in de communicatie tussen mensen zijn terug te voeren op het botsen van de twee verschillende denkstijlen.

De meeste mensen zijn lijndenkers of lineaire denkers. Dit wordt veroorzaakt door een dominantie van de linkerhersenhelft in het denken. Deze denkstijl kenmerkt zich door het denken van begin naar einde, door het denken in systemen en structuren, door naar de details te kijken, door stap voor stap een verhaal op te bouwen. Het is een logische en analyserende stijl van denken.

Dit betekent overigens niet dat conceptueel denkers niet logisch kunnen denken, maar hun logica is vaak wel anders.

 

Het bestaan van verschillende soorten denken, wordt Neurodiversiteit genoemd. Meer daarover lezen? Klik hier!
 

Wil je meer Tools en Tips? Doe mee met onze 4-daagse training Effectief Werken of Effectief Studeren.