website element

Conceptueel denkers in het onderwijs

Op maat gemaakt voor uw organisatie:

  • lezing van 2 tot 3 uur;
  • telefonische inventarisatie van uw wensen en behoeften.

Sjan-geeft-een-lezing-2017Inhoud van de lezing:

Resultaten:

  • men kan een conceptueeel denkende leerling / student herkennen en heeft meer tools om tot een goede afstemming te komen;
  • men kan de zwakke punten bespreekbaar maken, uitleggen hoe het conceptuele denken werkt  en in overleg inschatten wat leerlingen / studenten nodig hebben;
  • men kan faalangst, prestatiedrang of uitstelgedrag in relatie met het conceptueel denken brengen en dit bespreekbaar maken bij de leerling of student;
  • men kan de leerlingen / studenten beter aanspreken op zijn/haar kwaliteiten.

Voor wie:

  • voor docenten, remedial teachers, decanen, mentoren en andere professionals die bij conceptueel denkende leerlingen / studenten betrokken zijn;
  • of voor de conceptueel denkende leerlingen / scholieren / studenten zelf!

Informatie en vrijblijvende offerte opvragen

Uiteraard kan de inhoud van de lezing aangepast worden aan uw behoeften en wensen. Belt u daarvoor vrijblijvend met: 020 - 639 10 99.