website element

Wie zijn wij?

"Dynamika, advies, training en coaching" is in 2001 door Gertrudie Boersen en Sjan Verhoeven opgericht in Amsterdam. Dynamika (en dan vooral Sjan Verhoeven) heeft sinds 2003 ruim 700 (jong)volwassenen met dyslexie begeleid, waaronder ook velen met ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, dyscalculie en autisme.

Sjan Verhoeven

Sjan Verhoeven

Sjan Verhoeven is directeur, trainer en coach. Zij is in Nederland een voorloper in het ontwikkelen van een visie op conceptueel denken waarin de andere manier van denken een centrale rol speelt. Een visie die daarmee ook ruimte geeft om de positieve kwaliteiten van mensen in het werk te integreren. Zij is zelf dyslectisch, heeft ADHD, dyscalculie en is hoogbegaafd. Zij werkt vooral met (jong)volwassenen.

Meer informatie over Sjan Verhoeven

Gertrudie Boersen

Gertrudie Boersen

Gertrudie Boersen is directeur en oprichter van Dynamika, trainer, coach en systeemopsteller. Zij kent zowel het lijndenken als het conceptueel denken. Zij begeleidt mensen bij levensvraagstukken en (jong)volwassenen met dyslexie in het verminderen van hun faalangst.

Zij is medeauteur van het boek "Dyslexie: stoornis of intelligentie".

Meer informatie over Gertrudie Boersen

Annelies Heus

Annelies Heus

Annelies Heus is secretaresse voor Dynamika. Zij is een echte lijndenker en werkt op maandag en woensdag. Zij geeft vaak de eerste informatie of verbind je door naar Gertrudie of Sjan, maakt offertes op en plant afspraken.

Meer informatie over Annelies Heus