website element

Wie zijn wij?

Team Dynamika"Dynamika" is in 2001 door Gertrudie Boersen en Sjan Verhoeven opgericht in Amsterdam. Dynamika is een bureau dat gespecialiseerd is in het geven van training, coaching en advies  aan conceptueel denkers of over conceptueel denkers. Wij hebben sinds 2003 meer dan 1500 (jong)volwassenen met labels als dyslexie, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, dyscalculie en autisme begeleid, opdat zij effectiever kunnen werken of studeren. 

In de loop der jaren hebben wij enkele tientallen professionals binnen en buiten het onderwijs opgeleid en met een aantal van hen vormen wij een netwerkorganisatie die ook landelijk opdrachten kan uitvoeren.

Tijdens onze trajecten krijgen deelnemers inzicht in hoe anders het brein van conceptueel denkers wordt, wordt eventuele stress verminderd en krijgen zij veel praktische oefeningen en tools aangereikt. Daardoor gaan deelnemers beter lezen en schrijven, kunnen zij beter informatie reproduceren en overbrengen, gaan zij beter communiceren, kunnen zij hun gedachten en werk beter ordenen en verbetert het zelfvertrouwen aanzienlijk. 

Sjan Verhoeven

Sjan Verhoeven

Sjan Verhoeven is directeur, trainer en coach. Zij is in Nederland een voorloper in het ontwikkelen van een visie op conceptueel denken waarin de andere manier van denken een centrale rol speelt. Een visie die daarmee ook ruimte geeft om de positieve kwaliteiten van mensen in het werk te integreren. Zij is zelf dyslectisch, heeft ADHD, dyscalculie en is hoogbegaafd. Zij werkt vooral met (jong)volwassenen.

Meer informatie over Sjan Verhoeven

Gertrudie Boersen

Gertrudie Boersen

Gertrudie Boersen is directeur en oprichter van Dynamika, trainer, coach en systeemopsteller. Zij kent zowel het lijndenken als het conceptueel denken. Zij begeleidt mensen bij levensvraagstukken en (jong)volwassenen met dyslexie in het verminderen van hun faalangst.

Zij is medeauteur van het boek "Dyslexie: stoornis of intelligentie".

Meer informatie over Gertrudie Boersen

Annelies Heus

Annelies Heus

Annelies Heus is secretaresse voor Dynamika. Zij is een echte lijndenker en werkt op maandag en woensdag. Zij geeft vaak de eerste informatie of verbindt je door naar Gertrudie of Sjan, maakt offertes op en plant afspraken.

Meer informatie over Annelies Heus