Referenties

Jolanda - Taalcoach VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan

“Judith leerde ik kennen als een hele slimme en praktische dame die zelf initiatief neemt om dingen te onderzoeken. Judith onthoudt alles uit haar hoofd en ze mist nooit een afspraak! Des te verbaasder was ik toen zij moeite had de laatste toetsen van haar inburgeringsprogramma te halen. Het bleek hierbij te gaan om een grote hoeveelheid leeswerk, waardoor ik op de gedachte kwam dat Judith misschien dyslectisch is (net als 1 op de 10 Nederlanders). We maakten een afspraak bij dyslexiecoach Sjan (schrijfster van het boek Slimmer dan je baas). Zij gaf ons een aantal tips om sneller te leren lezen. Judith slaagde daarna met vlag en wimpel voor de toetsen. De extra tijd die wij voor haar geregeld hadden, had ze niet eens nodig.”

Medewerkster durft nu adviseursrol aan! Manager ICT: 

"Wij vonden het heel belangrijk dat onze medewerkster een volgende stap in haar carrière zou gaan zetten, maar ze durfde het niet aan. We hebben haar toen coachgesprekken aangeboden en zij kwam zelf met het voorstel om dit traject bij Dynamika te gaan doen omdat zij een directe link met haar dyslexie zag. Die zag ik niet omdat ik op haar schriftelijke communicatie nooit wat aan te merken had.
Ze heeft toch doorgezet en ik ben erg tevreden over het resultaat. Sjan Verhoeven, die haar gecoacht heeft, heeft goed gezien wat haar problemen waren, wat ze nodig had en daarin is onze medewerkster ook verbeterd.
Onze medewerkster is steviger in haar schoenen gaan staan, ze heeft meer zelfvertrouwen en eigenwaarde door de gesprekken gekregen. Ze durft zich nu meer te laten zien.
Wanneer zij onvoldoende overzicht over haar werk had, raakte ze voorheen de controle kwijt. Nu kan ze deze onzekerheid beter managen, ze heeft de controle ook al is er niet altijd het totale overzicht. Inmiddels heeft ze een cursus "Adviseurschap" succesvol afgerond. Ik ben van mening dat dit coachtraject hier een belangrijke bijdrage in heeft gehad.

Judith Masselman, werkcoach UWV Werkbedrijf Roden:

"De 4-daagse training is heel intensief. Het was een heel bewustwordingsproces met veel oefeningen aan de hand van concrete situaties uit mijn dagelijks leven en werk. Daar Sjan zelf dyslectisch is, kon ze mijn situaties, ervaringen en emoties goed aanvoelen. Hier speelde zij op in door dat aan te bieden waar ik op dat moment behoefte aan had. 
Daarbij maakt ze ook gebruik van de behandeling met de Brainwave, Cranio-Sacraaltherapie en geleide meditaties. 
Naast inzicht, bewustwording en rust in mijn hoofd door de Brainwave, heeft deze training mijn zelfvertrouwen versterkt. Ik besef dat ik niet doorlopend aan mijzelf hoef te twijfelen. Na 4 dagen was ik in staat om 3,3 x sneller te lezen. Heel wonderlijk om te ervaren dat je veel sneller kan lezen en ook nog weet wat je hebt gelezen. Daarvoor heb ik gebruik leren maken van mindmappen. Ik ben nu dagelijks bezig om het geleerde in praktijk te brengen. Het valt niet mee om een patroon van 40 jaar te veranderen, dat gaat stapje voor stapje. Dat geldt ook voor het plannen en organiseren van mijn werk, maar ik zie nu mijn valkuilen en weet wat te doen.
Ik zit nu beter in mijn vel en in mijn werk, weet wat mijn specifieke kwaliteiten zijn en op welke plek ik die in de toekomst het beste kan in zetten."

Lees verder

Leon Fuchs, afdelingshoofd bij de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg: 

"De reden dat ik een dyslectische werknemer hulp heb laten zoeken bij zijn dyslexie is dat ik het belangrijk vind om mijn mensen te stimuleren. Ik zag dat hij kwaliteiten heeft en geloof erin dat je door problemen aan te gaan en uit de weg te ruimen, beter functioneert. Hij heeft tijdens de begeleiding die hij bij Dynamika kreeg een sterke analyse van zichzelf gemaakt. In het dagelijkse werk zie ik als zijn leidingingevende terug hoe hij het oppakt en vervolgens ander gedrag vertoond dan voorheen. Verder merk ik dat dyslexie vrij complex is, ik wist er niet veel van af. Nu zie ik dat het veel dieper gaat dan enkel het lees- en schrijfprobleem. Het is een onontgonnen gebied. Ik denk dat er veel kwaliteiten verborgen blijven bij dyslectici. Ook in die zin is het coachtraject van Dynamika voor mijn dyslectische medewerker rendabel gebleken."

Peter Schotel, toenmalig leidinggevende bij Visio, Noordwest-Nederland: 

"Een medewerkster maakte te veel schrijffouten en de boodschap in haar verslagen en e-mails was vaak onduidelijk door met name een rommelige zinsbouw. Er ontbraken ook regelmatig woorden. Het gevolg was dat er intern én extern regelmatig verwarring en ergernis ontstond omtrent de inhoud. Ik wist in eerste instantie niet van haar dyslexie, maar na een aantal gesprekken hebben we samen besloten dat zij ondersteuning en begeleiding ging zoeken op haar dyslexie.
Door de coachgesprekken bij Dynamika zag ik dat haar e-mails en verslagen verbeterden. Zij is de taal beter gaan begrijpen, haar zinsopbouw is verbeterd. Overigens zal ze altijd schrijffouten blijven maken, maar dat is minder belangrijk. Ik val niet zo over d's en t's. De helderheid van de boodschap vind ik belangrijker. Verder zag ik dat het een psychologische waarde had. Ze knapte er zichtbaar van op en kreeg meer zelfvertrouwen. Het heeft haar en mij meer rust gegeven. Het is nu voor haar geen handicap meer, maar een gegeven waar ze rekening mee moet houden in haar werk. Voor mij is zij niet meer die werknemer met dyslexie maar gewoon de werknemer met haar kwaliteiten.
Op de spelfouten heeft ze overigens secretariële ondersteuning gekregen, net als voor het uittypen van haar verslagen."

Onze podcasts zijn ook onze referenties!

Met een aantal klanten hebben we podcasts opgenomen: interviews met verhalen over school, werk, ambities, mislukkingen, successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. 

Luister bijvoorbeeld naar:

Luister meer op deze pagina of op ons Soundcloud-kanaal.