website element

Verschillende labels voor conceptueel denkers

Conceptueel denken is een andere manier van denken, een manier van denken die vooral via de rechter hersenhelft gaat. Deze denkstijl kenmerkt ook de denkwijze van mensen met de labels AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid en herbergt veel talenten. Dat betekent overigens niet dat alle conceptueel denkers per se met één van deze labels te herkennen zijn.

Op de volgende pagina's gaan we dieper in op de verschillende diagnoses of labels die conceptueel denkers nogal eens "opgeplakt" krijgen:

Het volgende label neemt hierin een bijzondere plaats in:

Comorbiditeit

Comorbiditeit betekent letterlijk "het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt." Bovenstaande labels of "fenomenen" komen vaak samen voor binnen een en dezelfde persoon. Regelmatig herkennen mensen met ADHD zich ook in de kenmerken van hoogbegaafdheid of bijvoorbeeld dyscalculie. In feite is de comorbiditeit van deze verschijnselen 70 tot 80%. Dat wil zeggen dat gemiddeld 75% van de mensen met een van deze verschijnselen tenminste een van de andere verschijnselen kent.

Dat ziet er in een schematische weergave als volgt uit:

Comorbiditeit-conceptuele-denkers-en-hooggevoeligheid

Let wel: dit is een schematische weergave. De comorbiditeitspercentages zijn uit deze weergave niet af te lezen. Tevens zijn bepaalde "duo-combinaties" in deze weergave niet mogelijk, zoals bijv. hoogbegaafdheid met alleen dyslexie of autisme met alleen AD(H)D. Dergelijke combinaties komen in de realiteit namelijk wel voor. De volgorde waarop de diverse labels in het schema zijn verwerkt, is ook willekeurig.

Hooggevoeligheid vormt op alle combinaties de uitzondering. Verschillende bronnen bevestigen onze eigen waarneming dat iedereeen die bekend is met een van bovenstaande labels óók hooggevoelig is. Die comorbiditeit met een van bovenstaande verschijnselen / labels lijkt dus 100% te zijn.

Geen stoornis?!

Wij spreken op deze website liever niet van stoornissen omdat we denken dat alle bovenstaande labels niet per se betekenen dat er iets "mis" met je is, dat je "ziek" bent of dat iets in je hersenen "het niet doet". Wij denken eerder dat een dominantie van de rechter hersenhelft in het denken, dit noemen wij conceptueel denken, in combinatie met een natuurlijk aangeboren zwakte bovenstaande verschijnselen veroorzaakt. Daarmee willen we niet bagatalisseren dat kinderen en mensen met deze labels enorme problemen op school of in hun werk kunnen ervaren. Wij hebben echter gemerkt dat wanneer deze verschijnselen worden benaderd vanuit het conceptuele denken, dit veel meer mogelijkheden biedt tot acceptatie, erkenning en verbetering in het functioneren o.a. door het aanleren van andere werk- en leerstrategieën die je op school vaak niet aangeleerd krijgt.