Blog: "Hoe bestaat het!?"

Maatschappelijke (On)Gelijkheid!?

Hidden-figures-2Vergeleken met 50 jaar geleden is er maar weinig veranderd! Gisteren zag ik de film "Hidden Figures" weer eens en het verschil tussen witte en zwarte mensen bestaat nog steeds, net als die tussen hoge en lage klassen en mensen met en zonder labels als dyslexie, autisme, dyscalculie, ADHD, ADD of hoogbegaafdheid. Deze maatschappelijke ongelijkheid is in het nadeel van ons allemaal!

BOA-examens te standaard!

Sjan VerhoevenBOA-examens zijn voor conceptueel denkers, en vooral voor mensen met dyslexie, vaak grote struikelblokken. Zo is een klant, laat ik hem Pim noemen, al een aantal keren gezakt voor het examen "Proces-verbaal van Bevindingen".

Pim werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar en moet jaarlijks een aantal schriftelijke examens afleggen. Elk jaar weer. Als hij niet slaagt, wordt hij ontslagen. Het maakt niet uit dat hij hartstikke goed is in zijn werk of hoe lang hij zijn werk al doet.

Jongeren van school zonder startersbewijs!?

Communiceren-met-dyslexie-klein-plaatjeJongeren die van school komen zonder startersbewijs! Ik kom het regelmatig tegen: jongeren die het op het MBO niet lukt om de benodigde verslagen te schrijven en dan te horen krijgen dat ze niet gemotiveerd zijn of dat ze beter hun best moeten doen. Dit alles onder het motto: "Doe je beter je best, dan lukt het schrijven wel, want schrijven is immers niet zo moeilijk, je hoeft alleen te noteren wat je gedaan hebt."

En dat is een grote misvatting!

Kapitaalvernietiging onder jongeren.

Studeren-met-dyslexie-button-kleinEen student in mijn 4-daagse training maakte de opmerking: "Wat heeft het nog voor zin om te gaan studeren, deze taaltoets haal ik toch niet". Hoe triest kan het zijn, dat je gemotiveerd bent, dat je intelligent bent en dat je toch de studie uitgegooid wordt vanwege een taaltoets! Een toets die gedaan moet worden met het argument: “Als je instructies niet kunt lezen, kun je de opdrachten niet uitvoeren.“ Een argument waarop ze nota bene in de taaltoets niet getoetst worden!