Artikelen

Op deze pagina willen we zoveel mogelijk artikelen publiceren die gaan over het conceptuele denken, over neurodiversiteit, over ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. Het zijn artikelen geschreven door onszelf, maar ook door gewaardeerde collega's of in kranten en tijdschriften. Heb je nog een tip? Laat het ons weten.

Overigens gaan veel van onze artikelen over dyslexie omdat Dynamika zich in eerste instantie vooral op volwassenen met dyslexie heeft gericht. Echter, in veel van onze artikelen over dyslexie staat het conceptueel denken centraal, daarom hebben we ze toch op deze pagina geplaatst. Misschien heb je er toch wat aan.

Over neurodiversiteit:

Over beelddenken:

  • Beelddenken: normaler dan je denkt! 2014: We staan niet alleen in onze visie over een andere leer- en denkstijl van onder andere dyslectici. Dit artikel legt deze leerstijl goed uit en put daarin ook uit ons tweede boek.

AD(H)D:

  • Anders denken over AD(H)D. Een pleidooi om ADHD en ADD niet langer als stoornissen te zien, maar er op een positieve manier naar te kijken. I&W Magazine van de vereniging Impuls en Woortblind, november 2021.

Dyslexie:

Faalangst:

Het onderwijs:

  • Stop met die reken- en taaltoets! Artikel in het novembernummer 2022 van het Impuls & Woortblind Magazine. Jaarlijks vallen er bijna 25.000 studenten uit in het MBO en voortgezet onderwijs, jongeren zonder starterskwalificatie en veelal conceptueel denkers. Daar gaat je talentvolle werknemer…

  • Dyslexie: stoornis of intelligentie. 2013: Artikel in "Bij de Les", een tijdschrift voor decanen en leerlingbegeleiders op middelbare scholen en geeft inzicht in dyslexie en een aantal praktische tips om te voorkomen dat dyslectische leerlingen vastlopen in een schoolsysteem dat niet past bij hun andere manier van informatie verwerken.

  • Leren lezen zonder buikpijn. 2013: Door Nel Hofmeester in het Tijdschrift van de Vereniging Woortblind, bewaarnummer 2.
  • Dyslexie wordt nog steeds onderschat! 2013: Artikel in het Onderwijsblad, dyslectici denken en communiceren anders, maar lang niet alle kinderen krijgen de hulp die ze nodig hebben, meent AOb-consulent Inke Wentink.
  • Pak taalonderwijs eens anders aan! 2013: Artikel in de Leeuwarder Courant, bij het huidige onderwijssysteem is de groei van het aantal kinderen met een ‘etiket’ voorlopig onvermijdelijk, zeggen Gertrudie Boersen en Sjan Verhoeven, auteurs van een boek over dyslexie. Het zit gewoon in het systeem besloten.

 

Recensies van ons 2e boek:

Solliciteren:

  • Beter niet in een rode bikini op LinkedIn: Sollicitatietips en een Stappenplan voor je LinkedIn profiel. Bron: NRC.NEXT resp. 13 juli 2016 en 13 januari 2016. Niet speciaal voor conceptueel denkers, wel heel handig als je vooruit wilt in je carrière.