website element

Kwaliteiten en talenten voor de toekomst!

Rechts denken heeft zijn eigen genialiteit.

Conceptueel denken is een andere manier van denken en informatie verwerken in de hersenen. Conceptueel denkers denken bij voorkeur via de rechter hersenhelft. Dit hebben mensen met AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en autisme met elkaar gemeen. Er zijn ook conceptueel denkers die onbekend zijn met een van deze diagnoses of labels.

De kwaliteiten en talenten van conceptueel denkers

Kwaliteiten-talenten-van-een-dyslecticus-plaatje-kleinConceptueel denkers zijn goed in:

 • kunnen improviseren;

 • kritisch kunnen denken;

 • een sterke intuïtie;

 • veel ideeën hebben en innovatief zijn;

 • vooruit kunnen zien en denken;

 • goed overzicht hebben;

 • oorzaak en gevolg kunnen zien;

 • een goede neus voor kansen hebben;

 • hooggevoelig zijn: aanvoelen wat er gebeuren gaat, of wat er onder de oppervlakte speelt;

 • snel oplossingen zien voor complexe problemen;

 • problemen of situaties van verschillende kanten kunnen bekijken;

 • sterk beeldend vermogen (meestal zijn het beelddenkers);

 • creatief zijn;

 • goed ruimtelijk inzicht;

 • gevoelig voor sfeer, kleur en schoonheid;

 • goed kunnen improviseren;

 • goed kunnen netwerken;

 • meerdere taken tegelijk kunnen uitoefenen.

Wil je meer weten over de kwaliteiten van conceptueel denkers of over intelligentietesten, luister dan deze podcasts:
 

Deze talenten zijn nodig in de maatschappij!

Er zijn diverse wetenschappers die een toekomstbeeld van onze maatschappij neerzetten waarin conceptueel denkers in het voordeel zijn op lijndenkers. Daniel Pink is zo iemand en die hebben wij veelvuldig in ons tweede boek aangehaald. Van hem komt dit schema:

grafiek

Met de toename van de welvaart, de technologie en de globalisering, zijn de veranderingen in onze maatschappij vooral de laatste 150 jaar erg snel gegaan. Waren we 150 jaar geleden nog vooral een agrarische samenleving, met de komst van machines en fabrieken wordt steeds meer arbeid van de mens overgenomen. De komst van de computer heeft dat nog verder versneld, waardoor we nu in het informatietijdperk zitten met zijn kenniseconomie en grote kantoren. Daarin wordt vooral een appel gedaan op hoe wij omgaan met informatie, op het maken van analyses en het logische denken. Het lijndenken is daarin nog dominant. Met alle ontwikkelingen die nu gaande zijn, staan we op de rand van het conceptuele tijdperk. Een tijdperk dat een beroep doet op onze creativiteit, op ons beeldend vermogen, op onze organisatorische vaardigheden, ons inlevingsvermogen en onze innovatief vermogen. Dat nieuwe tijdperk biedt heel veel kansen voor conceptueel denkers. In feite zou je kunnen zeggen dat de huidige conceptueel denkers de pioniers zijn van dit tijdperk!

Velen zijn er groot mee geworden!

In de menselijke evolutie heeft het conceptuele denken als een combinatie van aangeboren eigenschappen weten te overleven. Sterker nog, velen zijn er groot mee geworden: vroeger en nu! Kijk maar naar bijvoorbeeld:

Niemand die hun nalatenschap nog beoordeelt in het licht van hun zogenaamde defect of stoornis zoals ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie of autisme. Dat neemt niet weg dat zij ook vaak een hele worsteling achter de rug hebben, maar door zich vooral te richten op hun kwaliteiten als conceptueel denker zijn ze uitblinkers geworden.

Niet elke conceptueel denker heeft de ambitie om beroemd te worden, maar op hun eigen niveau kunnen alle conceptueel denkers hun eigen vernieuwende inbreng hebben in het werk of in het leven.